Zpověď na křížové cestě

45  45 

Jedna z křížových cest zpovědníka abbého Julia

Popis

Třetí svazek ediční řady Krátká duchovní četba. V příběhu muže středního věku, který skrze pokání nalézá sám sebe, jsme provedeni čtrnácti zastaveními křížové cesty s přídavkem patnáctého: společnou cestou zmrtvýchvstalého Ježíše s učedníky do Emauz. Najdeme se v tomto příběhu také? Kniha je kombinací křížové cesty a zpovědního zrcadla.