Možný odběr knih z fondu FKSP

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci poukázky, které bude možné v příslušných knihkupectvích vyměnit za tištěné knihy. Tato forma podle daňových poradců nejvíce naplní podmínky daného ustanovení. Jedná se o poukázky na knihy, ať již v listinné či elektronické podobě.

  • Zaměstnavatel zajistí u prodejce knih pro zaměstnance možnost výběru knih s tím, že faktura za tyto knihy bude vystavena prodejcem knih přímo zaměstnavateli. Ani tento postup nebude v rozporu s předmětným ustanovením. V praxi se často využívá například na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení. Zaměstnanci si v rámci „otevřeného“ účtu sami v lékárně vyberou vitamíny či jiné vhodné lékárenské zboží. 
  • Další možnou variantou je, že zaměstnavatel sám nakoupí knihy a poskytne je zaměstnancům. Zde se nabízí jako ideální předchozí výběr knih samotnými zaměstnanci. Například z připraveného seznamu, nabídky knihkupectví na internetových stránkách v zaměstnavatelem stanovené maximální finanční hodnotě apod. 
  • Přípustná je i částečná úhrada knihy zaměstnancem. Zde však Generální finanční ředitelství upozornilo, že se nesmí jednat o hotovostní nákup knih samotným zaměstnancem. Tedy nepůjde o následné proplacení (či poskytnutí příspěvku zaměstnavatele) na základě předloženého paragonu zaměstnancem. Zkrátka musí být dodrženo pravidlo, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele peníze. Na dokladu nebude figurovat jméno zaměstnance. Jinak by se jednalo o peněžní plnění.