Učednictví – Na minutu s…

82  99 

Skladem

Katalogové číslo: 9788071953531 Kategorie: ,

Popis

Učednictví je založeno na hlubokém přátelství s Kristem. Na vztahu od srdce k srdci. Odpovídá tomu, po čem člověk ve svém životě nejvíce touží: aby byl v lásce přijat, aby se v lásce mohl vydat a přijmout druhého. Podstatou následování Krista je láska, která se dává. Nezapomínejme ale, že ten, kdo se nám dává, je vždy na prvním místě Bůh: „V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“ (1 Jan 4,10).
Na pozadí biblických textů se Vojtěch Kodet zamýšlí nad tím, co to znamená být dnes Kristovým učedníkem. Jeho krátké úvahy jsou rozděleny do pěti částí, přibližujících podstatu učednictví – vztah ke Kristu, život z Božího slova, život z Ducha Svatého, život z eucharistie – a také spiritualitu Matky Kristovy, první a největší učednice Páně.