PROCHÁZKY STAROU TŘEBÍČÍ – POŠESTÉ

132  145 

Skladem

Katalogové číslo: 9788087710265 Kategorie:

Popis

 

Vážení čtenáři,

je mi velkou ctí, že jsem byl požádán o sepsání úvodního slova k nové publikaci Jiřího Joury Procházky starou Třebíčí pošesté. Bohužel již k publikaci poslední. Pan Jiří Joura nás opustil 28. března 2013. Rád se připojuji k autorům předmluv předcházejících dílů. Postupně to byli: Bohuslav Mikulášek, Jan Dočekal, Rudolf Fišer, František Veselý a Pavel Heřman – všichni velmi známé a vážené osobnosti. Jim patří dík za úvodní slova, která ke každému svazku doplnila upřesnění vzniku a zároveň zhodnotila význam takto publikovaného díla. Velké poděkování patří také vydavateli Lubomíru Kerndlovi za bezmeznou a nezištnou podporu vydání všech dílů Procházek starou Třebíčí. A v neposlední řadě musím za nás, všechny čtenáře, poděkovat paní Drahoslavě Jourové za přípravu tohoto posledního sešitu Procházek. Připojuje tímto, ve spolupráci s vydavatelem, dalších 22 kapitol k neuvěřitelnému počtu 246 předcházejících. Téměř nepředstavitelné množství příběhů, obrazů a dříve také portrétů z jednoho města. V tomto posledním dílu se dostáváme, možná i symbolicky, až za hranice města Třebíče.

Jiří Joura při přípravách na zobrazování historie Třebíče velmi úzce spolupracoval s Muzeem Vysočiny Třebíč. Byla to spolupráce oboustranně prospěšná a přínosná. V této souvislosti si dovolím citovat jeden odstavec či vyznání z úvodního slova k prvnímu dílu Procházek starou Třebíčí od zesnulého kolegy, muzeologa a filozofa

Bohuslava Mikuláška:

 

„Vztah k místům, kde žije, má v člověku hluboký základ: obraz nosí sebou, přetváří jej, sám je obrazem, výraz mu dává jeho dílo, velké či malé, vždy člověčí, ať krásné, živé, anebo ničivé. Jiří Joura se bezděky, zato silně, tvořivě a zřejmě trvale přimkl k významné plejádě Třebíčanů, přidávajících historické lokalitě na hodnotě, přihazujících penízky nemalých schopností a rozhazujících semínka svých přání…

Také tak se navršuje neopakovatelná atmosféra místa – genius loci.“

 

Vážení příznivci starých časů, začtěte se do těchto posledních příběhů a nasajte atmosféru místa – města Třebíče. Města dobrých přátel. Vracejte se k příběhům již dříve publikovaným. Procházejte se starou Třebíčí. A porovnávejte ji s tou současnou.

 

Jaroslav Martínek

Muzeum Vysočiny Třebíč

 

Další informace

Hmotnost0.2 kg