Příprava vápenných malt v péči o stavební památky

131  159 

Skladem (dostupné na objednávku)

Katalogové číslo: 9788088265238 Kategorie:

Popis

Rozšířené třetí vydání úspěšné publikace pojednávající o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti připravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva. Úvodem se připomínají základní fyzikálně chemické děje při přípravě a používání nehydraulických bílých vápen, upřesňují podmínky pro používání vápenných nehydraulických malt. Publikace seznamuje s některými historickými postupy přípravy vápenných malt a uvádí základní technologické kroky, které přispívají ke zlepšení vlastností nových vápenných malt. Stručně připomíná i obecnější prinicipy přístupu k historickým stavebním materiálům. Obsah třetího vydání doplnila autorka o nové poznatky, které vytěžila jak ze své dlouhodobější výzkumné činnosti a praxe.