Případ Austerlitz 1805

575  696 

Staré legendy a nová fakta

Skladem

Katalogové číslo: 9788074134623 Kategorie: ,

Popis

Jedna z nejznámějších legend o ukrytém pokladu v nových souvislostech.

O slavné bitvě „tří císařů“ již byly napsány stovky knih, studií a pojednání. Mohlo by se zdát, že další publikace již mnoho nového přinést nemůže. Přesto se o to tato kniha pokusila, a to zejména proto, že v míře vrchovaté využila zdroje, které v českém prostředí nejsou příliš známy. Odkrývá tak před čtenářem některé z pozoruhodných detailů bitvy u Slavkova, jakými jsou četné pověsti a mýty, dosud nepublikované podrobnosti týkající se ruské gardy a jejího bojového vystoupení, financování armády, válečných pokladen, vozatajstva či organizace ruských pluků. Nově a zevrubně je zpracováno téma slavné Weyrotherovy porady, která předznamenala porážku spojenecké armády. Značný prostor zaujímá téma materiálních nálezů v dané oblasti a přilehlém okolí s bohatou fotodokumentací, čímž publikace originálním způsobem navazuje na průkopnické práce Aloise Slováka a Aloise Procházky z počátku 20. století.

Jako červená nit se publikací vine stále živě diskutované a lákavé téma údajně zakopané ruské vojenské pokladny – tzv. slavkovského pokladu, který již dvě století patří k nejhledanějším pokladům u nás. Kniha přináší v tomto směru další fakta na základě objevu nových archivních materiálů a na základě studia u nás dosud nezpracovaných ruských pramenů. V neposlední řadě prezentuje hypotézy i kritické analýzy a dává prostor pro další úvahy.

Kniha rozhodně není historií slavkovské bitvy, o které toho již bylo mnoho napsáno. Přináší detailní interdisciplinární pohled na některé až dosud nepublikované skutečnosti, které na pozadí atraktivního a vzrušujícího tématu rozšiřují okruh informací o samotné bitvě a jejích aktérech. Je doprovázena množstvím fotografií, obrázků, map, schémat, grafů a tabulek. Představuje tak užitečný doplňkový materiál pro každého zájemce o historii.