Přijímačky 9 – Český jazyk a literatura 2021

172,73  209,00 

Skladem

Katalogové číslo: 9788075632883 Kategorie: ,

Popis

Pracovní sešit Přijímačky 9 – Český jazyk a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáka na Jednotou přijímací zkoušku na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v Jednotné přijímací zkoušce.

Vypracovaná řešení a odpovědní archy získáte po zaregistrování a zadání přístupového kódu na http://www.vpohode.cz/prijimacky/.

Osvědčený a unikátní systémem opakování.
Kvalitní, moderní a zábavná příprava.
Kompletní shrnutí učiva.
Každý rok ji využijí tisíce studentů.
Pomáhá zvládat stres u zkoušky.

Pracovní sešit je rozdělen na dvě části:

první část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované v Jednotné přijímací zkoušce

druhá část je tvořena typovými úlohami z různých témat procvičovaných v první části, uspořádaných do 10 ukázkových testů

Na vypracování 50 bodového testu má žák 60 minut. V kapitolách a testech jsou použity otevřené, dichotomické (výběr ze dvou odpovědí), multiple-choice (výběr z více možných odpovědí), přiřazovací a uspořádací úlohy.

Kapitoly a testy odpovídají svou strukturou typologii úloh u zkoušky.
Kompletní shrnutí učiva dané látky před každou kapitolou.
Ke cvičením přidány vždy dvojice řešených a neřešených příkladů.
Množství úloh různých typů, které jsou testované v přijímacím řízení.
Množství ukázkových testů k procvičovaným tématům.
Záznamové archy pro ostré procvičování, jako u zkoušky.

Pracovní sešit Přijímačky 9 – Český jazyk a literatura obsahuje:

Předmluva a úvodní informace

Pravopis

Tvarosloví

Skladba

Významy a tvoření slov

Porozumění textu

Analýza textu

10 ostrých testů

Záznamové archy

Počet stran: 164 celobarevných stran A4

Pro kvalitnější přípravu doporučujeme propojit cvičebnici Přijímačky 9 – Český jazyk s naším on-line e-learningovým kurzem. Dohromady spolu s cvičebnicí Přijímačky 9 – matematika tvoří komplexní přípravu na přijímačky víceletých gymnázií a středních škol.