Příběhy města Moravského Krumlova a sousední vesnice Rokytné

470  569 

Antonín Ugwitz

Skladem

Katalogové číslo: 7770001733025 Kategorie:

Popis

Brno 1883, Brno 2014

Jde o znovuvydání díla regionálního badatele Antonína Ugwitze. Název této vynikající knihy je poněkud nepřesný, poněvadž výstižnější by bylo „Historie města Krumlova a sousední obce Rokytné“. Zobrazuje totiž dějiny uvedeného regionu od počátků feudalismu po dobu vydání díla. Lze se dočíst o městě za vlády jednotlivých panovníků a vrchností. Dovídáme se, proč odešli páni z Lipé, za jakých okolností se ujali panství Liechtensteinové, jak si počínali jednotliví členové rodu. Ale také, jak se žilo obyvatelům v období válek, přírodních katastrof, epidemií, kterým museli čelit. Autor přibližuje dobu uvedením dobových dokumentů – např. cechovního řádu, listinou knížete Gundakara s příkazy pro poddané, vinařským řádem, různými druhy daní, povinnostmi jednotlivých cechů při hašení požáru, statistické údaje o počtu obyvatel, jejich majetkových poměrech, vlastnictví obce, náboženských údajích, Právem města Krumlova z r. 1661. Město, zasazené do vyjímečné přírody, disponuje jedinečnými památkami, o nichž dílo pojednává. Jsou to místní kostely, zámecká kaple, Augustiniánský či Paulinský klášter, hrobka Liechtensteinů, židovská ulice, špitál, kaple sv. Floriana. Předposlední kapitola hovoří o školství. Závěr je věnován obci Rokytná. Je málo známým faktem, že prožila počátkem středověku nebývalý rozkvět, kdy se uvádí roku 1052 coby město a hlava župy. O jejím osudu rovněž autor vypráví.