Matematika 4 pro střední odborná učiliště Stereometrie, práce s daty

265  265 

Skladem

Katalogové číslo: 9788073583439 Kategorie: , ,

Popis

Čtvrtý díl učebnicové řady Matematika pro střední odborná učiliště jsme rozdělili do tří tematických celků: Stereometrie; Pravděpodobnost v praktických úlohách a Práce s daty v praktických úlohách.

Celek Stereometrie je věnován vlastnostem těles. První kapitola se zaměřuje na tělesa a situace v prostoru ve vší jejich obecnosti. Ostatní kapitoly prvního celku jsou zaměřeny na jednotlivá základní tělesa a výpočty v nich. Důraz je kladen především na správnou představu prostorové situace nastíněné v úloze a na interpretaci výsledku. Druhý celek je zaměřen na základní porozumění pojmům „náhodný jev“ a „pravděpodobnost“, k čemuž využíváme většinou modelové situace jako jsou hody kostkami, výběr karet atd. Velkou pozornost věnujeme také opačným jevům a jejich přesným popisům za pomocí kvantifikátorů (např. alespoň, každý, nejméně, …) Třetí celek se zabývá prací s daty. V základu se žáci seznámí s pojmy jako je datový soubor, četnost, aritmetický a vážený průměr a medián. Další části třetího celku jsou zaměřeny převážně na správné porozumění zpracovaným datům a interpretaci výsledků.

Napříč celou publikací najdete jak velké množství úloh drilového charakteru, tak i dostatek slovních úloh, které vycházejí z reálných situací. Úlohy, k jejichž výpočtu je vhodné mít u sebe kalkulačku, jsou označeny symbolem kalkulačky.

Sbírková část publikace pak obsahuje další úlohy k procvičení, které se vztahují k jednotlivým kapitolám.