Klass! 1 (A1) – balíček

426  469 

Skladem

Katalogové číslo: 9788073972288 Kategorie:

Popis

Nová třídílná učební sada Klass je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky

Koncepce učebnice Klass reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů i učitelů středních škol, rozvoj komunikativních kompetencí je doplňován systematickým shrnováním jazykových poznatků. Učebnice prosazuje aktivní přístup k učení. Zvláštní pozornost je věnována poslechu s porozuměním a mluvenému projevu.

Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností a velký význam kladou na orientaci na současnou živou ruštinu a jazyk mladých lidí.

Důležité aspekty:

– Dvojjazyčné pokyny ke cvičení v prvním díle (v dalších dílech pak jen pokyny v ruském jazyce)

– V úvodních kapitolách úzké propojení ruštiny s mateřským jazykem

– Témata blízká cíloví skupině ve věku 15-19 let

– Hlavní protagonisté provázejí všemi třemi díly

– Různorodost cvičení (od práce pro jednotlivce až po týmovou spolupráci, od silně řízených až po volné vyjadřování)

– Autonomní učení (osvojování si slovní zásoby a gramatických pravidel)

– Přehlednost a srozumitelnost

– Atraktivní grafické zpracování

Učebnice Klass 1 se skládá z integrovaného pracovního sešitu, 2 CD namluvených rodilými mluvčími a obsahuje 9 lekcí (7 lekcí + 2 lekce opakovací). Ke knize je připojen gramatický přehled a rusko-český slovníček, učebnice je také doplněna mapou Ruska. Jednotlivé díly a lekce jsou tematicky propojeny skupinou studentů, v prvním díle Veronika přijíždí se svými rodiči do Petrohradu a začíná studovat v ruské škole.

Struktura lekce:

– Vstupní strana seznamuje s cíli lekce, představuje téma lekce

– Na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity různého typu

– Práce s poslechovým textem bez opory psaného textu

– Práce s poslechovým textem obsahujícím základní lexiko-gramatický materiál dané lekce

– Čtení s porozuměním – dialogy, stručné texty, rozvoj jazykových prostředků

– Důraz na rozvoj a osvojení ústního projevu

– Důraz na osvojení a upevnění grafické podoby jazyka

– V lekci se objevují pomocné rámečky se stručným představením gramatiky, slovní zásoby nebo reálií

– Součástí každé lekce je tematicky propojený projekt, který studenti vypracovávají samostatně nebo ve skupinách

– Fonetická a gramaticko-lexikální cvičení naleznete na závěr každé lekce

– Poslední strana obsahuje strukturovaný přehled a výklad probrané gramatiky v českém jazyce

Integrovaný pracovní sešit:

– Studenti opakují a procvičují všechna témata probraná v učebnici

– Velké množství různorodých materiálů na procvičování všech jazykových dovedností: poslech, mluvení, psaní i čtení

Metodická příručka pro učitele na CD obsahuje náměty k provedení každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových textů, klíč ke cvičením, klíč k tesům a bohatou nabídku doplňkových materiálů a cvičení.

Další informace

Hmotnost0.2 kg