Vzdělání – společnost – hospodářství

544,55  599,00 

Autor v obsáhlé monografii analyzuje interakce mezi hospodářským a sociálním vývojem, státní správou, společností, zástupci hospodářsk

Skladem

Katalogové číslo: 9788074654619 Kategorie:

Popis

Autor v obsáhlé monografii analyzuje interakce mezi hospodářským a sociálním vývojem, státní správou, společností, zástupci hospodářské sféry a tou částí vzdělávacího systému, která měla připravit kvalifikované pracovní síly pro tovární průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a částečně i služby. Ve zvoleném časovém úseku odkrývá okolnosti vzniku odborných škol a mimoškolních vzdělávacích alternativ, formování učebních plánů, sleduje proměnu skladby žactva i kvalifikačního profilu absolventů. Zaznamenává reakci vzdělávacího sektoru na dlouhodobé a stále intenzivnější modernizační procesy i na konjunkturální výkyvy hospodářství a změny hospodářské politiky státu.
Hlavní přínos knihy spočívá v širokém uplatnění komparace a v propojení témat, která byla doposud zkoumána odděleně. Autor vychází z rozboru postojů k profesnímu vzdělávání na centrální, zemské, regionální a lokální úrovni. Dále studuje angažmá státu, lokální a zemské samosprávy, profesních organizací a společenstev i reprezentativního vzorku konkrétních podniků a jedinců z řad politických a hospodářských elit. Rozvoj profesně vzdělávací infrastruktury je představen v celopředlitavském (rakouském) kontextu se zvláštním zaměřením na region rakouského Slezska. V perspektivě předlitavské části habsburské monarchie přináší kniha užitečné srovnání i s jejími dalšími provinciemi (zejména Čechy, Morava, Dolní Rakousy, Halič).

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. – působí v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde přednáší hospodářské a sociální dějiny a dějiny vzdělanosti. Dlouhodobě se věnuje sociálním dějinám českých zemí 19. a první poloviny 20. století, především v souvislosti s dějinami vzdělanosti, židovské populace a česko-německými vztahy. K těmto tématům publikuje pravidelně v odborných periodikách v České republice i v zahraničí. Je autorem monografie o skladbě středoškolských studentů ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století (2013), spoluautorem publikace věnované národnostní statistice v českých zemích 1880–1930 (2016) a vysokoškolského učebního skripta k hospodářským a sociálním dějinám českých zemí do roku 1989 (2018).

Další informace

Hmotnost0.2 kg