Voda ve městě

500  550 

Metodika Voda ve městě je výsledkem dvouletého projektu Voda ve městě: modrá a zelená infrastruktura mezioborově, podpořeného v rámci prog

Skladem

Popis

Metodika Voda ve městě je výsledkem dvouletého projektu Voda ve městě: modrá a zelená infrastruktura mezioborově, podpořeného v rámci programu Zéta Technologické agentury České republiky. Publikace je určena zejména zástupcům samosprávy měst s více než 10.000 obyvateli, ale hodí se i studentům nebo projektantům z praxe, kteří se nebrání multidisciplinární diskuzi.

Jejím cílem je přiblížit téma hospodaření s dešťovou vodou, představit přínosy a základní možnosti dostupných opatření, poskytnout podporu při plánování a procesních postupech vedoucích k realizaci opatření a naučit postupovat koncepčně. Publikace navíc obsahuje souhrnný přehled opatření HDV, jejich aplikaci do veřejných prostranství či příklady povedených realizovaných opatření. Vzhledem k cílové skupině je metodika psána srozumitelným jazykem a je doplněna řadou originálních schémat, která ilustrují jednotlivá řešení.

Projekt vznikl na půdě dvou univerzit – ČVUT UCEEB a UJEP a klade velký důraz na propojení řady technických odborností (vodní hospodářství, dopravní inženýrství, krajinářská architektura, urbanismus, památková péče) i na propojení těchto technických oblastí s dalšími, humanitně zaměřenými obory, jako je ekonomie nebo sociologie.

Další informace

Hmotnost0.2 kg