Nebojte se němčiny: Komplet učebnice + příručka učitele

317,27  349,00 

Není skladem

Katalogové číslo: 8594022788951 Kategorie:

Popis

Shrnutí:
Poruchy učení u žáků ZŠ jsou stále rozšířenější. Nebojte se
němčiny je doplňkový materiál určený k přímému vpisování bez
použití zvláštního sešitu.
Popis:
Učebnice je určena jako doplňkový materiál pro
výuku němčiny dětí se specifickými vývojovými poruchami učení na 1.
stupni základních škol. Nejedná se o standardní učebnici, podle
které by se na 1. stupni soustavně vyučovalo, ale
o pracovní listy, zaměřené zejména na nejčastější chyby a problémy
žáků, plynoucí z jejich poruch učení.
Autorka zde promítla svou bohatou zkušenost s dětmi postiženými
nejrůznějšími poruchami a zařazenými buď ve specializovaných
třídách nebo integrovanými ve třídách běžných. Přepokládá se tvůrčí
práce učitelů s danými cvičeními, protože se obvykle ve školách
nesetkávají s dětmi s izolovanou poruchou, ale ve většině případů
se jedná o vady kombinované s různým stupněm postižení v různých
oblastech.
Cílem je náprava těchto vad v samém počátku
procesu výuky německého jazyka, s možností postupného přechodu
takto postižených žáků na běžný režim vyučování.
Struktura knihy: 200 pracovních listů formátu
A4 s veselými ilustracemi Jiřího Tyllera
Cvičení na pracovních listech nejsou řazena podle
obtížnosti, kapitoly jsou uspořádány podle tematických
celků počínaje vyvozením slov z obrázků, přes čtení písmen,
slabiky, slova, dvojice slov, slovosled až po tvoření vět,
jednoduchý dopis či krátkou pohádku.
Pracovní listy jsou určeny k přímému vpisování
bez použití zvláštního sešitu.
Příručka učitele

přináší podrobný návod k jednotlivým kapitolám
v učebnici
tipy pro práci s cvičeními
klíč ke všem úkolům

Další informace

Hmotnost0.2 kg