Matematika v pohodě 6

90,08  109,00 

Aritmetika – pracovní sešit

Skladem

Katalogové číslo: 9788075632340 Kategorie:

Popis

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků – Hravá matematika a Matematika V Pohodě pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

v souladu s RVP ZV

Nová řada pracovních sešitů V Pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika.

Na začátku každé kapitoly se nachází několik prázdných stran na poznámky žáků.

Čísla všech příkladů jsou v barevných rámečcích. Zelené rámečky 1 označují nejjednodušší příklady, modré rámečky 3 značí střední obtížnost a červená barva 5 je přidělena náročným úlohám.

Každá podkapitola obsahuje 3 typů úloh:

příklady k procvičení hravé úlohy slovní úlohy ze života

Každá kapitola je zakončena testem (test vždy obsahuje variantu A a variantu B). Jednotlivé testy budou žáky postupně připravovat na ostré varianty testů, které je čekají u přijímacích zkoušek na střední školu.

Na konci každé podkapitoly (vyjma té první) se na kraji stránky nachází rámeček s opakovacími příklady z předešlých podkapitol.

skládá se z tématických celků: Opakování učiva 1. stupně, desetinná čísla a dělitelnost obsahuje aktivizační úlohy, které demonstrují probíranou látku na situacích z běžného života příklady jsou značeny třemi barvami dle stupně náročnosti skládá se ze čtyř typů úloh: příklady k procvičení, rýsování, hravé úlohy, slovní úlohy ze života součástí každé podkapitoly je rámeček s opakovacími příklady obsahuje testy, které žáky postupně připravují na přijímací zkoušky na střední školu je doplněn teoretickým shrnutím učiva řešení online