Literární výchova 6.r. (pracovní sešit)

27,27  30,00 

Není skladem

Katalogové číslo: 999910749 Kategorie:

Popis

Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s literárními texty v Čítance 6.

 • Učí žáky rozumět literárním pojmům a poznávat přední české a světové autory.
 • Jeho součástí je i slovníček literárních pojmů a jmen.
 • Učebnice získala ocenění: Zlatá stuha 1998, nejlepší exponát na výstavě SCHOLA NOVA 1999, pečeť kvality CZECHDIDAC 1999.
 •  

  • Sešit Literární výchova pro 6. ročník ZŠ ALTER obsahuje:
   – Úvodní slovo autorského kolektivu
   – Osnovu pro rozbor básní velmi vhodnou jako možný návod pro práci s texty poetickými i důležitý prostředek pro osvojování literárněteoretických pojmů a básnických prostředků
   – Než začnete číst – obsahuje zásady rozboru četby prózy i poezie, návodné otázky a úkoly vedoucí k četbě s porozuměním
   – Hlavní literární žánry – přehled, stručná charakteristika, rozdělení prózy, poezie, drama
   – Konkrétní úlohy k textům čítanky – pro porozumění a orientaci v textu jsou velice vhodně uvedeny vysvětlivky, výslovnost, vyjádřete jinak. Jednotlivé dílčí úlohy slouží k rozvíjení samostatného myšlení, citového vnímání, rozvoji slovní zásoby a vyjadřování. Vedou k sebepoznání, k celkovému rozvoji osobnosti. Učí práci se slovníky (Slovník cizích slov, Slovník spisovného jazyka českého) i s různými encyklopediemi. Umožňuje srovnání se skutečností, s vlastními prožitky. Zaměřují se i na mezipředmětové vztahy (Ov, D, Hv). Návodné úkoly dále mohou být vypracovány samostatně i v kolektivní práci, svou různorodostí dávají možnost uplatnění dětem s různou intelektuální úrovní. Velice vhodná jsou i přísloví a mudrosloví. Grafická úprava jednotlivých úkolů je vhodná, přehledná, žáci se mohou v textu snadno orientovat. Nápadité je i ilustrační označení.
   – Přehled hlavních literárních žánrů – slouží nejen pro závěrečné opakování, ale i pro vypracování zadaných témat
   – Slovníček spisovatelů
   – Výkladový slovníček pojmů – výtvarné umění
   – Výtvarníci
   Všechny tyto části jsou opět velice zdařilé, určené pro systematickou práci, jsou vhodným materiálem pro získávání faktických informací a v neposlední řadě šetří čas žáků.
   – Závěrečný test – co už umíme
   – Zábavné úkoly:
   A) Kde jste to četli?
   B) O kom se tu píše?
   C) Rozhodnete správně?
   D) Najdete k uvedeným dílům jejich autora?
   E) Doplňovačka s tajenkou.

  Další informace

  Hmotnost0.2 kg