Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí / Leksyka gwar białoruskich na Litwie. Dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego

382  420 

Monografie na příkladu běloruských nářečí v Litvě pojednává o staletých balto-slovanských jazykových vztazích, a to jak v rovině areá

Katalogové číslo: 9788086420820 Kategorie:

Popis

Monografie na příkladu běloruských nářečí v Litvě pojednává o staletých balto-slovanských jazykových vztazích, a to jak v rovině areálové a časové, tak i z hlediska četných výpůjček z baltských jazyků, polštiny a ruštiny.

Další informace

Hmotnost 0,2 kg